پکیج فعال

پاریس + رم

ویژه ۱۲ آبان

خدمات: ترنسفر از فرودگاه به هتل و بلعکس، گشت شهری (گشت موزه لوور.گشت کشتی بر روی رود خانه رود سن )، کشت های ابشنال به انتخواب مسافر، لیدر فراسی زبان از تهران به همراه گروه

پاریس

ویژه ۳ آذر

خدمات: ترنسفر از فرودگاه به هتل و بلعکس، گشت شهری (گشت موزه لوور.گشت کشتی بر روی رود خانه رود سن )، کشت های ابشنال به انتخواب مسافر، لیدر فراسی زبان از تهران به همراه گروه

پاریس

ویژه ۲۸ دی

خـــــــدمات: تور پـــــاریس تک، ترنسفر فرودگاهی، لیدر فارسی زبان از تهران، بیمه مسافرتی، گشت شهری شامل، گشت اختصاصی مـــــوزه لــــــــوور،گشت ویژه کشتی رود سن، هتــــــل 4 ستاره تـــــــاپ…

پاریس + آمستردام

ویژه ۸ دی

خدمات: ترنسفر از فرودگاه به هتل و بلعکس، گشت شهری (گشت موزه لوور.گشت کشتی بر روی رود خانه رود سن )، ترانسفر پاریس به امستردام با اتوبوس به همراه گشت شهری در بروکسل، لیدر فراسی زبان از تهران به همراه گروه

پاریس + آمستردام

ویژه ۱۲بهمن

خدمات: ترنسفر از فرودگاه به هتل و بلعکس، گشت شهری (گشت موزه لوور.گشت کشتی بر روی رود خانه رود سن )، ترانسفر پاریس به امستردام با اتوبوس به همراه گشت شهری در بروکسل، لیدر فراسی زبان از تهران به همراه گروه

شروع مکالمه در WhatsApp
پشتیبانی یاقوت سرزمین آریایی

سلام.
در خدمت شما هستیم چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

پشتیبانی تماس