پکیج فعال

تور کشتی کروز فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک

تاریخ تور ۹ مرداد

سه شب پاریس + بروکسل، دوشب کلن آلمان، هفت شب کروز بر روی رودخانه راین با خدمات (ALL)

پاریس تک (اصلاح شد)

تاریخ تور ۱۷ شهریور

خدمات: گشـت شهری بـا راهنمای فارسی زبانترنسفر رفـت و برگشت، برگزاری گشت های اختیاری

پاریس تک

تاریخ تور ۱۳ مهر

خدمات: گشـت شهری بـا راهنمای فارسی زبانترنسفر رفـت و برگشت، برگزاری گشت های اختیاری

پاریس، آمستردام (اصلاح شد)

تاریخ تور ۱۷ شهریور

خدمات: گشت شهری در فرانسه و آمستردام، گشت ویژه موزه لوور، به همراه گشت کشتی بتوپاریزین…

پاریس، آمستردام

تاریخ تور۱۱ خرداد

خدمات: گشت شهری در فرانسه و آمستردام، گشت ویژه موزه لوور، به همراه گشت کشتی بتوپاریزین، گشت بروکسل

پاریس، بارسلونا (اصلاح شد)

تاریخ تور۲۸ خرداد

خدمات: گشت شهری در فرانسه و ونیز و رم، گشت ویژه موزه لوور، به همراه گشت کشتی بتوپاریزین

پاریس تک (اصلاح شده)

تاریخ تور ۲۰ مرداد

خدمات: گشـت شهری بـا راهنمای فارسی زبانترنسفر رفـت و برگشت، برگزاری گشت های اختیاری

پاریس، آمستردام، هامبورگ (اصلاح شد)

تاریخ تور ۱۳ مرداد

خدمات: گشت شهری در فرانسه و ونیز و رم، گشت ویژه موزه لوور، به همراه گشت کشتی بتوپاریزین

پاریس، ونیز، رم (اصلاح شد)

تاریخ تور ۳۰ تیر

خدمات: گشت شهری در فرانسه و ونیز و رم، گشت ویژه موزه لوور، به همراه گشت کشتی بتوپاریزین

پاریس، رم

تاریخ تور۹ خرداد

خدمات: گشـت شهری بـا راهنمای فارسی زبانترنسفر رفـت و برگشت، برگزاری گشت های اختیاری

پاریس، آمستردام، کلن

تاریخ تور ۱۱ خرداد

خدمات: گشـت شهری بـا راهنمای فارسی زبانترنسفر رفـت و برگشت، برگزاری گشت های اختیاری

پاریس، آمستردام

تاریخ تور ۲۸ اردیبهشت

خدمات: گشت شهری در فرانسه و آمستردام، گشت ویژه موزه لوور، به همراه گشت کشتی بتوپاریزین، گشت بروکسل

پاریس تک

تاریخ تور ۱۱ خرداد

خدمات: گشـت شهری بـا راهنمای فارسی زبانترنسفر رفـت و برگشت، برگزاری گشت های اختیاری

پاریس، آمستردام (اصلاح شد)

تاریخ تور ۲۷ تیر

خدمات: گشت شهری در فرانسه و آمستردام، گشت ویژه موزه لوور، به همراه گشت کشتی بتوپاریزین

پاریس، بارسلونا، رم

تاریخ تور ۹ خرداد

خدمات: گشت شهری در پاریس و گشت شهری در بارسلونا، گشت موزه لوور به همراه گشت کشتی بتوپاریزین

پاریس، آمستردام

تاریخ تور ۱ تیر

خدمات: گشت شهری در پاریس و گشت شهری در بارسلونا، گشت موزه لوور به همراه گشت کشتی بتوپاریزین

پاریس آمستردام

تاریخ تور ۱۴ اردیبهشت

خدمات: گشت شهری در پاریس و گشت شهری در بارسلونا، گشت موزه لوور به همراه گشت کشتی بتوپاریزین

شروع مکالمه در WhatsApp
پشتیبانی یاقوت سرزمین آریایی

سلام.
در خدمت شما هستیم چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

پشتیبانی تماس